Regionalne Centrum Kultury

Regionalne Centrum Kultury
ul. T.Kościuszki 5
59-140 Chocianów

Tel. 76/818 55 80, 76/818 41 35
Fax. 76/818 55 80

Tel. kom. 513166572

e-mail: sekretariat@rckchocianow.pl

NIP: 692-00-00-680

Regon: 000287289

Nr konta do wpłat za Ognisko Muzyczne:
78 8669 0001 2016 0162 1251 0001

Nr konta dla pozostałych wpłat:

BS Wschowa o/Chocianów 50 8669 0001 0162 1251 2000 0001

Elektroniczna skrzynka podawcza RCK na platformie ePUAP: /RCKChocianow/

Z pomocą elektronicznej skrzynki podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny mogą wnieść pismo w swojej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w Regionalnym Centrum Kultury, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

W celu skorzystania ze elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

·       założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP
·       posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.
Instrukcje dotyczące obsługi elektronicznej skrzynki podawczej znajdują się na platformie ePUAP.
 
Wejście do systemu: https://epuap.gov.pl/wps/portal