Zostań wolontariuszem 32 Finału WOŚP w sztabie nr 6528

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28 stycznia 2024 roku. 

Chocianowski Sztab nr 6528 został zarejestrowany i znajduje się w ogólnopolskiej liście Sztabów. Szefem Sztabu po raz kolejny jest Pan Piotr Machoń.

Już teraz możesz zgłosić się aby zostać wolontariuszem w dniu Finału.

Cel 32 Finału: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. 
Mottem zbiórki jest „Tu wszystko gra OK!”.

Aby zostać Wolontariuszem w gminie Chocianów należy:

  1. Zapoznać się z regulaminem Wolontariusza

2. Przesłać następujące dane na adres mailowy Sztabu – sekretariat@rckchocianow.pl:

  • Imię i nazwisko (w przypadku osób niepełnoletnich również imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego)
  • adres zamieszkania
  • nr PESEL
  • nr telefonu
  • adres mailowy
  • zdjęcie w formacie JPG na jednolitym tle

To już wszystko na ten moment.

Po zebraniu wszystkich wolontariuszy zostaniesz poproszony o podejście do Sztabu i podpisanie swojego zgłoszenia na zbiorczej liście wolontariuszy.

Pamiętaj, aby podać nr telefonu, który jest używany, Sztab będzie wysyłał informacje na ten numer w celu poprawnej rejestracji w Sztabie, czy też kontaktował się w sprawach organizacyjnych.

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 20 grudnia – ILOŚĆ WOLONTARIUSZY OGRANICZONA.

Współorganizatorami 32 Finału WOŚP są:

Gmina Chocianów

Regionalne Centrum Kultury – siedziba Sztabu

Zespół Szkół w Chocianowie

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Chocianów