Doposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Chocianowcu

W WOK Chocianowiec realizowany był projekt pn. „Doposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Chocianowcu”. Przedmiotem projektu był zakup mebli kuchennych oraz zakup stołów i krzeseł na wyposażenie sali.

Koszt całkowity realizacji projektu to 27 359,80 zł, z czego wnioskowana kwota przyznania pomocy to 17 869,78 zł.