ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZABEZPIECZENIE IMPREZ

ORGANIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE CENTRUM KULTURY.

Oferta powinna zostać złożona najpóźniej do 19  czerwca 2019 roku pocztą elektroniczną na adres sekretariat@rckchocianow.pl