Łemkowskie lato plakat

Zapraszamy serdecznie na kolejne obchody przywitania Łemkowskiego Lata do Trzmielowa.

Wydarzenie odbędzie się dnia 10 czerwca br. na placu rekreacyjno-sportowym w Trzmielowie.

W programie koncerty zespołów Łastowoczka, Vorony. Teroczka, Roztoka, Zespół Pieśni i Tańca Legnica, Podolanki oraz chocianowski zespół Jarzębina a także inne atrakcje: gry i zabawy dla dzieci z nagrodami, mecz piłki nożnej i siatkowej, grill i ognisko z pieczeniem kiełbasek, regionalne łemkowskie potrawy, dmuchane urządzenia zabawowe, stoisko z rękodziełem, konkurs plastycznym występy recytatorskie i wokalno-taneczne dzieci i młodzieży.

Głównym Organizatorem jest Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie.

Łemkowskie lato organizatorzy

MKiDN logo nowe

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Historia organizacji wydarzenia oraz zaproszenie od Organizatora:

Pomysł na organizację Festiwalu Kultury Łemkowskiej zrodził się z potrzeby parafian narodowości Łemkowskiej przy Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, która od 2007r.  jest jego organizatorem. Głównym zadaniem festiwalu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury narodu łemkowskiego wyrażanej w literaturze, pieśniach, strojach i tańcu ludowym, a wszystko to zachowaniem narodowego języka łemkowskiego.

Na terenie Dolnego Śląska ludność łemkowska stanowi kilka tysięcy osób, dlatego też promowanie i podtrzymywanie tradycji z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki, a także działanie na rzecz tej mniejszości jest dla organizatorów niezwykle ważną kwestią.

Popularyzacja i upowszechnianie pieśni chóralnej i ludowej na terenie Dolnego Śląska wzbudza od lat ogromne zainteresowanie nie tylko wśród Łemków, ale również wśród innych mieszkańców całego regionu.

Łemkowskie Lato na przestrzeni lat wpisało się w krajobraz Dolnego Śląska. Miejscem jego realizacji jest miejscowość Trzmielów w gminie Chocianów, w powiecie polkowickim.  Wydarzenie organizowane jest z udziałem i wsparciem miejscowych władz lokalnych, Panem Burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim, Panią Sołtys Trzmielowa Marią Rozalią Kuzemczak oraz wiernych Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.  Łemkowskie Lato jest beneficjentem dofinansowań ze środków Ministra Kultury z Funduszu Promocji Kultury oraz Urzędu Miasta w Lubinie.

Łemkowie dzięki pracy i zaangażowaniu pokazują swój wkład kulturowy w podtrzymywaniu własnej tożsamości etnicznej i religijnej. Wychowują młode pokolenia tak, jak nauczyli ich tego przodkowie. Dzisiaj rośnie młode pokolenie ludzi, które chętnie kontynuuje tradycje przodków. Zastępuje ono swoich nauczycieli, godnie wypełniając swoją powinność. Dzięki organizacji festiwalu Łemkowskiego Lata, organizatorzy zauważają zdecydowany wzrost wiedzy i przychylności mieszkańców całego regionu Dolnego Śląska i kraju do mniejszości narodowej Łemków, co znacznie przyczynia się do nawiązywania dobrych relacji i więzi społecznych.

Festiwal jest imprezą cykliczną, organizowaną w okresie letnim, otwartą plenerową i niebiletowaną. Jak każdego roku na scenie usłyszymy tradycyjną łemkowską muzykę w wykonaniu wielu wspaniałych artystów. Nie zabraknie także potraw kulinarnych łemkowskiej kuchni oraz wielu wspaniałych atrakcji.  Zapraszamy Państwa na Festiwal Kultury Łemkowskiej Łemkowskiego Lata w sobotę 10 czerwca 2023 r. o godz. 14:00 na Plac Rekreacyjno-Sportowy w Trzmielowie.