warsztaty zdobienia pisanek

Zapraszamy mieszkańców do udziału z warsztatach zdobienia pisanek. Warsztaty odbędą się wg następującego harmonogramu:

– w niedzielę 2 kwietnia 2023 r., godz. 15:30 – w budynku zaplecza rekreacyjno-sportowego w Michałowie

– we wtorek 11 kwietnia 2023 r., godz. 17:00 – w świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach

– w środę 12 kwietnia 2023 r., godz. 17:00 – w świetlicy wiejskiej w Żabicach.

Zapraszamy!