15_28FinalWOSP2020

Do 10 grudnia 2019 czekamy na zgłoszenia wolontariuszy 28 Finału WOŚP w Chocianowie.

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

  • Imię, nazwisko (w przypadku osób niepełnoletnich również imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
  • PESEL
  • Adres zamieszkania
  • nr telefonu
  • adres mailowy
  • zdjęcie (wyłącznie w formie elektronicznej)

Zgłoszenia przyjmujemy osobiście w siedzibie SZTABU – Regionalnym Centrum Kultury, ul. T. Kościuszki 5, codziennie w godz. 8:00 –15:30

Możesz zarejestrować się również  sam na stronie: iwolontariusz.wosp.org.pl

Po wprowadzeniu wszystkich danych wolontariuszy do systemu, wygenerowane będą karty wolontariuszy, które należy odebrać i podpisać. W przypadku osób niepełnoletnich, podpisują się rodzice.

 

ZAPRASZAMY!

A tak wyglądać będą w tym roku puszki WOŚP:

Puszka WOŚP