SZTAB nr 6528 w CHOCIANOWIE ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY!

31 FINAŁ WOŚP odbędzie się dnia 29 STYCZNIA 2023 roku!

Siedzibą Sztabu jest Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie, a Szefem Sztabu – Piotr Machoń.

Temat przewodni 31 Finału: CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ! FINAŁ DLA WSZYSTKICH-MAŁYCH I DUŻYCH

Plakat z informacjami  31 finał WOŚP

1. ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM 31 FINAŁU WOŚP

Sztab #6528  FINAŁU WOŚP w CHOCIANOWIE POSZUKUJE WOLONTARIUSZY Z TERENU GMINY CHOCIANÓW!

Zostań wolontariuszem, zgłoś się i kwestuj razem z nami. ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA 22 GRUDNIA 2021 roku!

 

Aby zostać wolontariuszem należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@rckchocianow.pl następujące dane:

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)

Adres zamieszkania

PESEL

nr telefonu

adres poczty elektronicznej

Zdjęcie najlepiej legitymacyjne bez nakrycia głowy zrobione na jasnym tle w formacie jpg

Po zebraniu wszystkich wolontariuszy zaprosimy Cię telefonicznie do podpisania zgłoszenia w RCK.

Jeśli byłeś już Wolontariuszem u nas? dostaniesz sms od Fundacji z potwierdzeniem chęci ponownego kwestowania.

 

2. ZGŁOŚ FIRMOWĄ PUSZKĘ STACJONARNĄ

Możesz wesprzeć Finał poprzez wystawienie puszki w swojej firmie. Warunkiem jest ustawienie jej w miejscu ogólnodostępnym oraz otrzymanie wcześniej akceptacji przez Fundację.

Zgłoszenie Firmy następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Siedzibie Sztabu w RCK, konieczne jest podanie danych osoby odpowiedzialnej za puszkę oraz pieczęć i podpis Szefa Firmy. Po otrzymaniu akceptacji otrzymasz puszkę i …. do dzieła!

 

3. PRZYNIEŚ PRZEDMIOTY NA LICYTACJĘ

Możesz wesprzeć Finał również poprzez ofiarowanie przedmiotów na licytację i loterię. Ciekawe przedmioty należy przynosić do Siedziby Sztabu w Chocianowie – Regionalnego Centrum Kultury codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.

Więcej informacji w siedzibie Sztabu 6528

Masz pytania?

Dzwoń:  768185580, 513166572

Pisz: sekretariat@rckchocianow.pl