Przedmiotem zapytania było zaproszenie do składania ofert na organizację stoisk gastronomicznych i wesołego miasteczka/lunaparku podczas imprezy masowej XV Dni Jagody oraz pozostałych imprez organizowanych przez CHOK w roku 2018.

Termin przesłania ofert – 20 marca 2018 r.

Ilość otrzymanych ofert – 2

Oferty były złożone w terminie i zawierały kompleksową ofertę na organizację stoisk gastronomicznych i wesołego miasteczka.

Głównym kryterium wyboru oferty była cena.

W drodze zapytania ofertowego wybrano firmę:    Mariusz Wolski Kompleksowa Obsługa i Organizacja Imprez.