REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA na Regionalny Konkurs Wokalny o Złoty Mikrofon