Regionalne Centrum Kultury otrzymało Grant pn. Wzmocnienie kapitału społecznego uczniów i instruktorów Ogniska Muzycznego działającego przy RCK, o czym pisaliśmy tutaj: Realizujemy Grant

Informacja o Grancie RCK na stronie facebook LGD Wrzosowa Kraina: Informacja na stronie LGD

Celem projektu było podniesienie jakości usług oferowanych przez RCK poprzez wsparcie Ogniska Muzycznego, poprawa komfortu pracy instruktorów i jakości organizowanych prób i koncertów  z wykorzystaniem technologii cyfrowej.

W ramach grantu zorganizowane zostały próby zespołów z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.

Czekamy na zakończenie epidemii Covid-19 aby można było zorganizować koncert na żywo dla publiczności. Efektami grantu będziemy się cieszyć przez kolejnych kilka lat! Dziękujemy!

20201027_180455 20201030_155445 20201030_181240 20201030_181533 20201030_183345 20201030_18381720201030_184317  20201030_191448

 

Zadanie realizowane było w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

logotypy Grant