Fundacja Orszak Trzech Króli serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z  przedszkoli, szkół, klubów, świetlic jak i osoby prywatne oraz całe rodziny do wzięcia udziału w konkursach:

  • Konkurs Poetycki na napisanie kolejnej zwrotki do pastorałki „Oj Maluśki, Maluśki”

 Zgłoszenia przyjmowane są od 25 listopada 2018 r. do 22 grudnia 2018 r.

Nowa zwrotka pastorałki powinna bazować na rytmie i konstrukcji zdań, których użyto przy tworzeniu oryginału „Oj Maluśki, Maluśki” oraz mieć tę samą strukturę i melodię. Musi treścią nawiązywać do zwrotek poprzednich oraz mieć takie same rymy. Nowa zwrotka pastorałki może być napisana w języku regionalnym (np. góralskim, śląskim, kaszubskim itp.).

  • KONKURS PLASTYCZNY „Oblicze Dzieciątka Jezus, które powitali Trzej Królowie”

Zgłoszenia przyjmowane są od 26 listopada 2018 r. do 7 lutego 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka itp.) Format pracy: A4, A3, A2

  • Ogólnopolski Konkurs Szopek Orszaku Trzech Króli 2019

Zgłoszenia przyjmowane są od 13 grudnia 2018 r. do 07 stycznia 2019 r. Szopkę wykonaną w dowolnym stylu i w dowolnej technice (proponujemy użyć naturalnych surowców typu słoma, piórka, patyczki, kora drzew, mech itp.) należy sfotografować w taki sposób, by była dobrze widoczna, należy zadbać o stosowne oświetlenie i tło (jasne i jednokolorowe np. na tle białej ściany). Istotne jest, aby szopka w sposób wyraźny niosła przesłanie Bożego Narodzenia, a praca ma być wykonana własnoręcznie (nie umieszczamy gotowych figur, manekinów etc.). Zgłoszenie szopki do konkursu następuje poprzez wysłanie jednego zdjęcia szopki (powinno być przesłane w formie plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 72 dpi). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w wyniku głosowania prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej www.orszak.org . Zostaną wyłonione 3 szopki, które otrzymają największą ilość głosów i tym samym, zajmą kolejno I, II i III miejsce. Dodatkowo zostaną nagrodzone 2 szopki wybrane przez jury – otrzymają one wyróżnienie. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 21 stycznia 2019 r.

Więcej o konkursach na stronie

http://orszak.org/konkursy