Zapraszamy wszystkich mieszkańców Chocianowa do udziału w Orszaku Trzech Króli – trzecich Chocianowskich Jasełkach Ulicznych.

Wszystkich chętnych, dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy do współorganizacji tego wydarzenia.

plakat orszak orszak-1

Ponadto zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym

„Jak wyglądałaby szopka w innych krajach?”

Temat konkursu: „Jak wyglądałaby szopka w innych krajach? Z jakimi zwierzętami przyszliby ludzie pokłonić się Bożej Dziecinie?”.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Orszak Trzech Króli.

 1. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i prezentacja pasji plastycznych dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Chcemy zachęcić do wspólnego rodzinnego przeżywania okresu Świąt Bożego Narodzenia i zastanowienia się: jak mogłaby wyglądać grota czy szopka gdyby Dzieciątko Jezus przyszło na świat np. na  Grenlandii, w Afryce, Ameryce Południowej czy może w Australii? Kto i z jakimi zwierzętami przyszedłby pokłonić się Bożej Dziecinie?
  Zapraszamy do głębokiego przeżycia Święta Objawienia Pańskiego, także poprzez czynny udział w Orszaku Trzech Króli.

 2. Technika i format prac:
  a) technika dowolna
  b) prace w formacie A4, A3, A2

 3. Zasady uczestnictwa:

  a) konkurs ma zakres ogólnopolski i ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć przedszkola, szkoły, kluby, świetlice i osoby prywatne

  b) konkurs jest organizowany w 6 kategoriach wiekowych:
  * kategoria – dzieci przedszkolne
  * kategoria – dzieci klas I-III
  * kategoria – dzieci klas IV-VI
  * kategoria – młodzież gimnazjalna
  * kategoria – młodzież ze szkół ponad gimnazjalnych
  * kategoria – rodzinna – dorośli wspólnie z dziećmi i młodzieżą

  c) termin nadsyłania prac 9 stycznia 2017r. (decyduje data stempla pocztowego)

  d) prace z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” należy przysyłać wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia. UWAGA! Karta musi koniecznie być przyklejona na odwrocie pracy!!! Prace bez przyklejonej Karty Zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.na adres:

  Fundacja Orszak Trzech Króli
  Skrytka pocztowa 34
  05-410 Józefów

  e) organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac

  f) organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania, reprodukowania oraz promowania zgłoszonych prac konkursowych

  g) udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

 4. Ocena prac:

  a) prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli, plastyków i artystów malarzy

  b) przy ocenie prac będzie brana pod uwagę zgodność z tematem i oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu

  c) prace będą oceniane w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureaci zostaną wybrani i nagrodzeni w każdej kategorii (I, II i III miejsce).

 5. Ogłoszenie wyników:

  a) wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 10 lutego 2017r. na stronie www.orszak.org
  b) nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.orszak.org

 6. Nagrody:
  a)Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu oraz dyplomy dla laureatów i placówek.