plakat_Dzień bez samochodu

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOCIANÓW zaprasza do udziału w akcji
„DZIEŃ BEZ SAMOCHODU”
organizowanej w ramach kampanii: EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU„Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności”
Hasło przewodnie kampanii:
„Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”

Regulamin
1. CEL IMPREZY:
1) promowanie zrównoważonego transportu w gminie oraz zmiana zachowań mobilnościowych mieszkańców.
2) popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,
3) stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji.
2. ORGANIZATOR TRASY RAJDU:
Organizator: Urząd Miasta i Gminy Chocianów,
Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie.
Współorganizatorzy:
1) Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie;
2) Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”;
3) PWK Sp. z o.o.;
4) Stowarzyszenie Chocianów 2023;
5) Serwis techniczny: VALDI SPORT Polkowice;
Trasa przejazdu:
Start: Plac Wolności (Rynek)- ul. Ratuszowa, ul. 3 Maja, ul. Fabryczna, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Rondo Włodzimierza Chomickiego, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Ratuszowa, Plac Wolności, ul. Apteczna, przejście dla pieszych na ul. Parkowej, przejazd parkiem do ul. Kasztanowej, meta: Parking przy Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Kasztanowej.
3. TERMIN: 22 września 2021 r. (środa)
PROGRAM:
– godz. 16.00 – przyjmowanie zgłoszeń, wypisywanie oświadczeń – Plac Wolności (Rynek),
– godz. 17.00 – wyjazd na trasę przejazdu,
– godz. 17.30 – przy Hali Widowiskowo-Sportowej po zakończonym przejeździe odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego oraz wręczenie nagród. Dla dzieci i młodzieży będą przygotowane atrakcje: warsztaty, loteria fantowa, zabawy, dmuchańce, wata cukrowa.
– godz. 19.30 – planowane zakończenie wydarzenia.
Wszyscy uczestnicy przejazdu, którzy wypełnią i złożą u Organizatora „oświadczenia o udziale w przejeździe”, wezmą udział w losowaniu upominków niespodzianek, które odbędzie się przy hali widowiskowo-sportowej w Chocianowie.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
1) przejazd ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział osoby, które mają ukończone 18 lat,
2) osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w przejeździe wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, osoby niepełnoletnie muszą bezwzględnie posiadać kaski ochronne na głowę,
3) uczestnicy przejazdu są zobowiązani do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego w sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kasku ochronnego,
4) uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz stosowania się do zaleceń osób wyznaczonych przez organizatora do koordynowania przejazdu na trasie rajdu,
5) przejazd odbywał się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy przejazdu są zobowiązani do poruszania się po prawej stronie jezdni, przy dojeździe do ul. Parkowej (od ul. Aptecznej) należy bezwzględnie zsiąść z roweru i przejść na drugą stronę ul. Parkowej prowadząc rower,
6) jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m,
7) organizator nie zapewnia rowerów ani kasków ochronnych,
8) organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników przejazdu,
9) każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości jego bezpiecznego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
10) organizator nie ubezpiecza uczestników przejazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
11) uczestnicy powinni wyposażyć się w apteczkę, przybornik techniczny do naprawy roweru, pompkę, itp.
12) pełnoletni uczestnicy przejazdu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne przejazd może być przełożony na inny termin. W takim przypadku nowy termin przejazdu zostanie podany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie, Klubu Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie oraz Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie.
Dodatkowych informacji udziela: Adam Kończak, tel. 76/818 50 20 wew. 130
Magdalena Wachel, tel. 76/818 50 20 wew. 1151
Piotr Machoń, tel. 501-487-298

ZAPRASZAMY DZIECI DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM. REGULAMIN Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży