1.  Dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury, sala ul. Kościuszki 5:
   a) wysokość opłaty za wynajem lokalu użytkowego dla osób fizycznych wynosi 80,00 zł brutto za 1 godzinę wynajmu ,  600,00 zł brutto za dobę, na organizację wesela lub zabaw andrzejkowych lub sylwestrowych 800,00 zł brutto.    b) wysokość opłaty za wynajem lokalu użytkowego dla podmiotów gospodarczych wynosi 100,00 zł brutto za 1 godzinę wynajmu, 900,00 zł brutto za dobę, na organizację wesela lub zabaw andrzejkowych lub sylwestrowych 1.200,00 zł brutto.
  2. Dla Wiejskich Ośrodków Kultury i Świetlic:
   – Chocianowiec
   – Parchów
   – Trzebnice
   – Ogrodzisko
   – Brunów
   – Żabice
   Wysokość opłat w w/w lokalach użytkowych dla osób fizycznych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą 60,00 zł brutto za 1 godzinę wynajmu, 300,00 zł brutto za dobę, na organizację wesela lub zabaw andrzejkowych lub sylwestrowych ( impreza jedno lub dwudniowa) 800,00 zł brutto. Wysokość opłat w w/w lokalach użytkowych  na cele związane z działalnością gospodarczą 80.00 zł brutto za godzinę wynajmu, 500,00zł brutto za dobę, na organizację wesela lub zabaw andrzejkowych lub sylwestrowych 900,00 zł brutto.
  3. Dla Świetlic:
   – Michałów
   – Jabłonów
   – Pogorzeliska
   30,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu, 150,00 zł brutto za dobę.

W przypadku wynajmów na min. dobę należy doliczyć kaucję  w wys. 250,00 zł na poczet pokrycia kosztów zużycia mediów, która zostanie rozliczona na podstawie faktycznego zużycia.

 

podanie o wynajęcie sali